За Нас

"нюАрх"ООД е регистрирана през 2008г. в гр. Варна от арх. Марин Ив. Велчев (член на камарата на архитектите в България под номер 03719) и арх. Калин Ив. Велчев (член на камарата на архитектите в България под номер 03718). През 2008г. бе създаден и публичен Регистър на проектантските бюра към КАБ (камарата на архитектите в България), в който дружеството е регистрирано под номер 03719 От 2008 г. ас. арх. Марин Велчев и ас. арх. Калин Велчев са редовни асистенти във ВСУ “Черноризец Храбър” гр.Варна, катедра: “Архитектура и урбанистика”, дисциплини: “Индустриални и транспортни сгради”, “Архитектурни конструкции”, „Жилищни сгради“, “Дизайн на архитектурата“ . Основна дейност на фирмата е комплексно проектиране на сгради и съоръжения, както и извършването на консултантска дейност в сферата на проектирането и строителството.
image